Na saobraćajnicama u više lokalnih zajednica u Republici Srpskoj tokom prošle godine postavljene su nadzorne kamere. Više stotina kamera svakodnevno bilježi prekršaje vezane za prekoračenje brzine i istek registracije vozila, a mi smo provjeravali, da li je postavljanje kamera povećalo bezbjednost saobraćaja ili se sve svelo na punjenje budžeta?

I dok građani smatraju da je postavljanje nadzornih kamera na putevima u Republici Srpskoj dobar potez, policijska statistika kaže sljedeće – kamere su evidentirale toliko kazni koliko policajci u prosjeku napišu za nekoliko godina. Uz to, evidentiran je i veliki broj automobila sa isteklom registracijom.

MILIJA RADOVIĆ, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

„U 2020. došlo do značajnijeg smanjenja broja vozila koja prekoračuju brzinu, tako da smo 2019. imali 52 % vozila koja su vozila preko ograničenja, a u 2020. taj procenat je 42 %. Ove novije kamere mogu evidentirati korištenje pojasa, registraciju registarske tablice, smanjiće se broj vozila koja učestvuju u saobraćaju neregistrovana“

Da li je postavljanje nadzornih kamera i stacionarnih radara dalo efekte i povećalo bezbjednost saobraćaja ili je samo povećalo broj kazni i punjenje budžeta po tom osnovu?

MILIJA RADOVIĆ, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

„Sve ove mjere daju rezultat i upogledu borja onih koji prekoračuju brzinu, a čim manji broj vozača vozi brže imate i povoljne efekte u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda ibroja poginulih“

Ipak, da je sveukupno povećanje bezbjednosti saobraćaja upitno, pokazuje povećanje broja prekršaja koje kamere ne mogu da registruju i to skoro dvostruko.

RADENKO KNEŽEVIĆ, inspektor za bezbjednost saobraćaja PU Bijeljina

„U prva tri mjeseca 2021. evidentirano je ukupno 9 947 prekrašaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja što je više za 46 %. Iz saobraćaja je isključen 421 vozač, što je takođe više za 48 %“

MILIJA RADOVIĆ, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

„Dodatno angažovanje svih subjekata u narednom periodu mora biti i smanjenje upotrebe mobilnog telefona“

O velikom pomaku u bezbjednosti saobraćaja teško je govoriti, smatra inženjer saobraćaja i instruktor vožnje Miroslav Gavrilović. Prema njegovim riječima, svijest vozača je i dalje na tom nivou da treba izbjeći kaznu, a ne biti bezbjedan.

MIROSLAV GAVRILOVIĆ, inženjer saobraćaja

„Sve to se svodi na to da saobraćajem treba svi ozbiljno da se pozabave“ Na rez 1:54 „generalno što se tiče saobraćaja mislim da bi trebalo da se radi na širem planu recimo od edukovanja najmmlađih učesnika u saobraćaju i uvesti saobraćaj kao predmet u škole“

Izdate kazne se broje u desetinama hiljada, a iznos koji vozači moraju platiti je od 100 do 400 KM, što jasno govori o prihodu koji se po tom osnovu ostvaruje. Međutim, kada se podvuče crta, o značajnom povećanju bezbjednosti i drastičnom smanjenju broja saobraćajnih nezgoda još uvijek se ne može govoriti.