U skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine, danas u 16,00 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, neovisnih kandidata, udruženja i grupa građana za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine.

Do srijede, 1. jula, do 16,00 sati prijavu za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine podnijelo je 226 političkih subjekata i to 29 političkih stranaka, 165 neovisnih kandidata, 18 neovisnih kandidata predstavnika nacionalnih manjina, 13 grupa građana i jedno udruženje građana, stoji u saopštenju iz Centralne izborne komisije BiH (CIK).

Centralna izborna komisija BiH izrekla je jučer administrativnu mjeru uskraćivanja prava kandidovanja na narednim izborima za 13 političkih stranaka zbog nepodnošenja finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka i Izbornim zakonom BiH.

Odluke CIK-a o izricanju administrativnih mjera navedenim političkim strankama nisu pravosnažne i protiv njih se može podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od 15 dana od dana prijema odluke.