Danas (15. januara) se obilježava Dan vozača koji je ucrtan u kalendar 1960. godine. Tada je Josip Broz Tito posao počasni član Saveza vozača i automehaničara Jugoslavije.

Ovaj dan nas podsjeća na to da je posao vozača veoma težak i odgovoran, a ono što predstavlja dodatne poteškoće u njihovom poslu su loši uslovi na bh. putevima, kao i nepoštovanje saobraćajnih propisa mnogih učesnika u saobraćaju.

Ovaj dan je prilika da svi učesnici saobraćaja obrate pažnju na saobraćajne propise, da imaju saobraćajnu kulturu, jer bi tako svi učesnici saobraćaja bili sigurniji.