Danas se obilježava Svjetski dan zaštite životinja, čiji je cilj upozoriti na prava životinja, odnos čovjeka prema njima i na važnost životinja za život na Zemlji.

Svjetski dan životinja proglašen je 1931. na konvenciji ekologa u Firenci kako bi se naglasio nepovoljan položaj ugroženih vrsta. Od tada je ovaj dan postao dan prisjećanja i odavanja počasti svim životinjama, a poseban je naglasak stavljen na ljude koji vole i poštuju ostale životinje.

Dan se slavi na razne načine u svakoj zemlji bez obzira na nacionalnost, religiju, vjeru ili političku ideologiju.

Milijarde životinja godišnje se ubijaju zbog hrane. Milioni se ranjavaju, progone i ubijaju u lovu, dok se brojne životinje ubijaju zbog raznih istraživanja.

Zbog krzna se ubijaju brojni krznaši, a milioni pate i umiru u kavezima, u cirkusima, na lancima ili napušteni na ulici.

Upravo zbog toga, centralna ideja ovog dana postalo je isticanje važnosti životinja s kojima čovjek dijeli planetu, životinja koje su sve češće žrtve čovjekove sebičnosti, sadizma i nasilja.

S obzirom na sve, obrazovanjem i javnim aktivnostima boraca za zaštitu životinja nastoji se stvoriti nova kultura poštovanja i senzibilnosti, koju gaji sve više ljudi u skladu sa svojim mogućnostima, čime bi ovaj svijet postao pravedniji za sve koji u njemu žive.