Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Crne Gore danas je vratilo na snagu strae mjere za ulazak državljana BiH u ovu zemlju. To znači da će građani naše zemlje i dalje moći ulaziti u Crnu Goru sa negativnim serološkim testovima, a otvoren je i još jedan granični prelaz. Podsjetimo, osim serološkog testa u C. Goru može se ući i sa onim skupljim. PCR testom, ako je negativan.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Crne Gore saopštilo je danas nakon sjednice kako vraća stare mjere sa BiH.

S obzirom na činjenicu da su do naredbe izdate u petak u državama za koje su važili dotadašnji uslovi započeta putovanja ili je rezervisan smještaj u Crnoj Gori odlučeno je da ulazak u Crnu Gooru bude omogućen u skladu sa odlukom nadležnog organa i licima koja posjeduju negativan rezultat ELISA IgM testa ili negativan ECLIA test, izdat od strane registrovane laboratorije i ne stariji od 72 časa u trenutku ulaska lica u Crnu Goru pod uslovom da ta lica nijesu u periodu od 15 dana pred ulazak u Crnu Goru boravila u nekoj od država iz kojih je zabranjen ulazak.

NKT je odlučilo da ponovo otvori Granični prelaz Metaljka, sa Bosnom i Hercegovinom na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče i za ulazak putnika u Crnu Goru.

Ulazak putnika u našu zemlju će na ovom graničnom prelazu biti moguć od 07:00 do 19:00, dok izlazak putnika iz Crne Gore ostaje kao i do sada bez ograničenja.