Hitna onlajn sjednica Skupštine KS biće održana danas.

Kako je jednoglasno podržano na Kolegijumu KS, na ovoj sjednici će poslanici razmatrati samo jednu tačku dnevnog reda: mišljenje ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH.