U Sarajevu će danas biti održana sjednica Savjeta ministara na kojoj bi trebalo da bude razmotren Nacrt osnova za pokretanje inicijative za izuzeće BiH iz određenih odredbi članova Svjetske poštanske konvencije, kao i Prijedlog odluke o odobravanju sredstava i načinu provođenja postupka kupovine/nabavke poslovnog prostora u Banjaluci za potrebe Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Na dnevnom redu današnje sjednice nalaze se i prijedlozi odluka o davanju posebne dozvole državljanima Sjeverne Makedonije za ulazak i boravak u BiH, o usvajanju Mape puta za sistemsko provođenje Lisabonske konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija, te o dodjeli prostora Ministarstvu bezbjednosti BiH u svrhu uspostavljanja zajedničke kontakt-tačke za saradnju sa EUROPOL-om.

Savjet ministara trebalo bi da razmotri i veći broj preporuka i informacija u vezi sa radom domaćih i stranih institucija i organizacija, te da pripremi odgovore na niz poslaničkih pitanja.

Početak sjednice zakazan je za 10.00 časova.