U Drvaru je održana devetnaesta privredno turistička manifestacija „ Dani Drvarske drenjine“. Ovom manifestacijom promoviraju se proizvodi od drenjine, kojim obiluje ova općina. Zbog pandemije koronavirusa ove godine je na ovoj manifesaciji učestvovao manji broj izlagača.

Od ovog se posla ne može živjeti ali se može dodatno napuniti kućni budžet, kažu Drvarčani. Od prodaje na današnjoj manifestaciji, mnogi će riješiti ogrjev za zimu i ostale potrepštine.

Općina Drvar danas ima oko 7 hiljada stanovnika, od čega je broj nezaposlenih gotovo jednak brojci zaposlenih od 1200. Prošle godine ovdje je pokrenut pogon u kojem je zaposlenje našlo oko 80 žena i upravo su nova ulaganja i nova radna mjesta ono čemu se ovdašnji narod nada.

Prije rata ova je općina imala razvijenu drvnu industriju i turizam, međutim danas je slika Drvara drugačija. Godinama nisu među prioritetima nijedne vlasti, pa se borba za egzistenciju ovog naroda, nastavlja vlastitim radom.