Više od 700 djece u riziku pronašlo je utočište u Dnevnom centru za djecu u riziku “Nove generacije” u Banjaluci koji obilježava deset godina postojanja.

Tim povodom u “Jutru za sve” gost je bio Saša Risojević, psiholog i direktor Udruženja.

U Dnevnom centru rade dva vaspitača, psiholog, socijalni radnik i defektolog, a usluge su dostupne radnim danima od devet do 17 časova. Prije pandemije djeca su ovdje boravila duže od četiri sata.

Dnevni centar je usluga socijalne zaštite, koja je namijenjena za djecu u riziku. Taj termin podrazumijeva da su djeca bila žrtva nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja ili su na neki način u riziku da to postanu, a najčešće zbog toga što žive u porodicama u kojima postoje različite patološke pojave.

Svake godine 120 djece i roditelja koristi njihove usluge, a prema riječima Saše Risojevića, psihologa i direktora Udruženja “Nova generacija”, u Centru su i djeca koja borave kod njih punih 10 godina.

Usluge koje pruža “Nova generacija” su redovna ishrana, četiri obroka dnevno, podrška u učenju, savjetodavni rad, grupne edukativne radionice usmjerene na razvoj kapaciteta djece i njihovih roditelja, te donacije hrane, higijene i odjeće.