Delegacija Crne Gore sa državnim sekretarom Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje Radom Miloševićem na čelu danas je posjetila Federalnu upravu policije (FUP).

Delegaciju su činili Velimir Šljivančanin, otpravnik poslova u Ambasadi Crne Gore u BiH, Filip Adžić, savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore, Milica Kovačević, direktorica NVO Centar za demokratsku tranziciju, Kristina Đukanović, samostalna policijska savjetnica i Ljubica Damjanović, savjetnica u kabinetu ministra.

Cilj ove prve radne posjete je, prvenstveno, jačanje saradnje između Crne Gore i BiH, posebno u segmentu policijskog rada, a vezano za borbu u protiv terorizma, te prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma.

U tom kontekstu su razmatrane aktivnosti, koje su obuhvaćene Zajedničkim akcionim planom za borbu protiv terorizma na zapadnom Balkanu iz 2018. godine, kao i Sporazumom o provođenju Zajedničkog akcionog plana o borbi protiv terorizma, potpisanim u novembru 2019. godine u Skoplju.

Razmijenjena su iskustva i dobre prakse kada se radi o spomenutoj problematici, s osvrtom na institucionalne kapacitete FUP-a, te strateške i normativne okvire borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u Federaciji BiH, kao i mehanizme za njihovu provedbu.

Razgovarano je i o temi visokotehnoloških sistema komunikacije i digitalnih mreža otpornih na širenje radikalizacije i nasilnog ekstremizma, uključujući jačanje svijesti u društvu o opasnostima korišćenja visokotehnoloških sistema komunikacije za širenje govora mržnje kao i implementaciji najbolje politike, zakonskih rešenja i prakse u suprotsavljanju korišćenju ovih sredstava komunikacije za širenje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam.

Akcentirano su – pitanje reintegracije i resocijalizacije povratnika sa stranih ratišta, kao i  aktivnosti usmjerene na siguran povratak bh. državljana – žena i djece iz izbjegličkih kampova u Siriji, a koje se kontinuirano provode od FUP-a u saradnji sa socijalnim službama, zdravstvom, školstvom, centrima za mentalno zdravlje i drugim nadležnim institucijama.

U konačnici, zaključeno je da je samo brza i efikasna policijska saradnja između država zapadnog Balkana, od izuzetnog značaja u suzbijanju ozbiljnih sigurnosnih prijetnji kako na državnom tako i međunarodnom nivou.

U tom pravcu predloženo je ispred delegacije Crne Gore da se u skorijoj budućnosti inicira potpisivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovne i Crne Gore u clilju efikasne razmjene informacija i kriminalističko obavještajnih podataka iz oblasti terorizma i nasilnog ekstremizma, a posredstvom Kontakt tački, što bi bilo od izuzetne važnosti kada je u pitanju  dokumentovanje krivičnih djela i njihovih izvršilaca, saopćeno je iz FUP-a.