U Bihaću je održan još jedan sastanak na temu rješavanja migrantske krize. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, ugostio је Delegaciju poslanika u Evropskom parlamentu iz grupacije Socijalista i Demokrata, te lidere Fondacije Fridrih Ebert u Bosni i Hercegovini.

Evropska Unija mora rješavati problem migrantske krize na njenom izvoru, ali i pomoći rješavanju problema u kojem se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina kada je riječ o migrantskoj krizi, zaključeno je, između ostalog, na današnjem sastanku.

“Ono što smo uvidjeli je da je potrebno poboljšati koordinaciju između različitih nivoa vlasti. Takođe, novi paket mjera koji će u martu predstaviti predsjedavajući je veoma važan. Naš zadatak u Parlamentu je da vidimo kakav će to biti paket mjera i da li će zaista uspjeti riješiti probleme na njihovom izvoru”, ističe Betina Volat, poslanik u Evropskom parlamentu.

Kakav paket mjera priprema Evropska unija, nisu željeli govoriti. Međutim, rekli su da će EU, kao i do sad, pomagati Bosni i Hercegovini kada je riječ o rješavanju migratnske krize. Bihać je najslabija karika u cijelom lancu i zbog toga Evropska Unija mora preuzeti veću odgovornost, ističu poslanici u Evropskom parlamentu.

Ovi poslanici su podigli glas u Evropskom parlamentu i na neki način su bili glas Bišćana te od njih sigurno možemo očekivati pomoć, kazao je gradonačelnik Bihaća. Dodao je i da pored pomoći poslanika u Evropskom parlamentu očekuje mnogo više od Savjeta ministara, ali i bolju saradnju sa Republikom Hrvatskom koja predsjedava Evropskom Unijom.

“Smatram da je situacija sada mnogo bolja za nas u Bihaću i da nećemo biti sami ostavljeni da sa Vladom kantona rješavamo ove probleme, nego da će to postati prije svega globalno, evropsko pitanje, onda državno pitanje na niovu BiH sa kojim treba da se bave svi pobrojani prije nas, pa tek onda mi Bišćani”, smatra gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.

Na nivou države potrebno je donijeti jedinstven plan za upravljanje migrantskom krizom, jer od parcijalnih rješenja nema koristi. Ovo pitanje se može tretirati jedino kao cjelovit problem na nivou države i bez toga, kao i bez saradnje sa Republikom Hrvatskom, problemi će se ponavljati, zaključeno je na današnjem sastanku.