Delegacija EU u BiH saopštila je da su izuzetno značajni rezultati Programa za međunarodnu procjenu znanja i vještina učenika (PISA) i da predstavljaju poziv na djelovanje.

U saopštenju se dodaje da ti rezultati predstavljaju bitan trenutak za oblast obrazovanja u BiH, koja se pridružila 79 zemalja koje učestvuju u procjeni.

Iz EU Delegacije podsjećaju da je više od 200 škola u BiH učestvovalo u studiji PISA, koju je organizovala Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u saradnji sa UNICEF-om.

EU omogućila je učešće BiH u PISA istraživanju sufinansiranjem pristupnine u iznosu od 194.000 eura.

Šef Delegacije EU u BiH Johan Zatler rekao je da je EU najveći međunarodni donator za razvoj obrazovanja u BiH i naglasio posvećenost EU podršci obrazovanju u ovoj zemlji koja se nastavlja kroz brojne projekte pomoći.

“PISA predstavlja resurs zemljama za reformu obrazovnih politika, te se zato nadam da su ovi rezultati zapravo poziv na djelovanje”, rekao je Zatler.

Glavni kriterijum za uspjeh PISA istraživanja je, kako se navodi, da pomogne zemljama da izgrade solidan i međunarodno uporediv mjerni sistem za odgovarajuće ishode učenja, te da izgradi kapacitete za korištenje dobijenih podataka za kreiranje i provođenje neophodnih reformi u obrazovnom sektoru.

Rezultati PISA istraživanja ne tiču se samo rangiranja u obrazovanju. Zemlje mogu steći ogromnu ekonomsku korist ako unaprijede kognitivne vještine svog stanovništva. Pretpostavlja se da ne postoji samo jedan set politika koji će odgovarati svakoj zemlji, stoga se za provođenje rezultata u obzir uzimaju lokalne okolnosti.

Generalna direkcija Evropske komisije za obrazovanje i kulturu potpisala je ugovor sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) za kreiranje politike sa preporukama za svih šest partnera na zapadnom Balkanu na osnovu PISA istraživanja, koja će biti objavljena u junu 2020. godine, uoči Konferencije ministara obrazovanja zapadnog Balkana.

Zatler je naglasio da obrazovanje ima glavnu ulogu u zemljama u tranziciji jer im pomaže da izgrade demokratsku kulturu i doprinesu razvoju i prosperitetu.

On je napomenuo da se dalje iseljavanje mladih iz zemlje može usporiti ako učenici dobiju efikasan školski sistem koji je uporediv, priznat i lako prilagodljiv na međunarodnom nivou.

“Želim da podstaknem vlasti BiH da nastave svoje učešće u međunarodnim procjenama. Vlasti BiH moraju hitno djelovati da bi obezbijedile učešće zemlje u sljedećem PISA istraživanju 2021. godine”, dodao je Zatler.

BiH je zauzela 62. mjesto od 79 zemalja svijeta u najvećem globalnom istraživanju u obrazovanju za 2018. godinu, a svaki drugi testirani učenik ocijenjen je kao funkcionalno nepismen, objavili su danas predstavnici Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.