Šef kancelarije Evropske unije u Banjoj Luci Stefan Donati i njegovi saradnici posjetili su danas Nacionalni park „Una“, u okviru pripreme za najavljeni skorašnji dolazak ambasadora Johanna Sattlera na područje najatraktivnije turističke destinacije u Unsko-sanskom kantonu (USK).

Direktor Javnog preduzeća “Nacionalni park Una” Amarildo Mulić prezentirao je gostima vrijednosti i potencijale najmlađeg nacionalnog parka u BiH, te ih upoznao sa brojnim realiziranim aktivnostima u prethodnom periodu, odnosno problemima i potrebama.

“Evropska delegacija u BiH je partner Nacionalnog parka Una u nizu infrastrukturnih i razvojnih projekata, koji su financirani iz različitih fondova Evropske unije. Zato smo prilikom posjete Kulen Vakufu i Štrbačkom buku sagledali ukupne potencijale i načine za nastavak saradnje, odnosno pružanja podrške pri realizaciji sličnih aktivnosti i pronalasku potencijalnih donatora širom Evrope”, kazao je Mulić.

U Nacionalnom parku Una posebno žele skrenuti pažnju Evropske unije na zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti, naročito rijeka.

„U današnjem razgovoru dotakli smo se i velikog problema koji je vezan za šire područje, ali i za dugoročni razvoj cjelokupnog područja. Radi se o nastojanju Republike Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi odlagalište nuklearnog i radio-aktivnog otpada. To je područje na granici sa BiH, na samoj rijeci Uni. Stoga smo gospodina Donatija i sve članove Delegacije EU zamolili da posebnu pažnju posvete toj problematici”, dodao je direktor Mulić.

Prilikom današnje posjete razgovarano je i o vizijama budućeg razvoja ovog kraja države, koje se vežu za stvaranje ekološko-turističke destinacije pod nazivom UNALAND – zemlje vodenih čarolija, koja bi bila naredni korak u razvoju cjelokupne unske kontinentalne rivijere, uključujući i rijeku Sanu.