Kompanija Delta Miroslava Miškovića postala je novi vlasnik Sava centra, po početnoj prodajnoj cijeni od 17,5 miliona eura.

Prodaja najvećeg kongresnog centra u Srbiji – Sava centra obavljena je jutros javnim nadmetanjem. To je bio treći pokušaj prodaje ovog simbola Beograda.

Predviđeno je da kupac u adaptaciju i rekonstrukciju kongresnog kompleksa, koji se nalazi na gotovo tri hektara građevinskog zemljišta, uloži najmanje 50 miliona eura u roku od pet godina.

Kupac, osi što bi u adaptaciju i rekonstrukciju kongresnog kompleksa trebalo da uloži najmanje 50 miliona eura u roku od pet godina, ima obavezu da ne mijenja namjenu Centra “Sava”.

On i dalje treba da ostane u funkciji kongresnog turizma, imajući u vidu da objekat uživa status prethodne zaštite. Umjetničko-istorijska djela, kao nepokretna i pokretna kulturna dobra u objektu, nisu predmet prodaje.

“Prilikom zaključenja ugovora sa kupcem će se ugovoriti kazna u novčanom iznosu od 20 odsto postignute kupoprodajne cijene, za slučaj da budući kupac ne ispuni u cijelosti ili djelimično preuzete obaveze, kao i da se na ime obezbjeđenja za eventualno plaćanje ugovorne kazne dostavi prvoklasna bankarska garancija”, navodi se u javnom oglasu koji je objavio Grad Beograd.