Šest dijaliznih pacijenata iz Gradačca nastaviće dobijati terapiju u Odžaku do kraja ove godine. Odlučeno je ovako danas na sastanku u Orašju kojem su prisustvovali predstavnici federalnog i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, ministri zdravstva Tuzlanskog i Posavskog kantona, kao i direktor Kantonalne bolnice u Orašju.

Ranijom odlukom direktora Kantonalne bolnice u Orašju, Perice Jelečevića, ovih šest pacijenata je terapije dijalizom trebalo nastaviti dobijati u kantonu kojem pripadaju, Tuzlanskom, iako bi put u opštinu u koju su trebali premještanjem ići, ugrožavao njihovo zdravstveno stanje.

Odluka o premještanju pacijenata donesena je nakon inspekcijskog nadzora izvršenog na Odjelu dijalize u Odžaku.

Kao razlog premještanja navedeno je da pacijenti nemaju uputnice zavoda zdravstvenog osiguranja s područja mjesta prebivališta.

Novim ugovorom će biti precizirani uslovi pod kojima će na dijalizu nastaviti ići u Odžak, a o uslovima za narednu godinu će se pregovarati.