Hoće li se na popisu iduće godine građani Srbije po nacionalnoj pripadnosti moći izjasniti kao Vojvođani? To predlažu dvije stranke, Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i Vojvođanska partija, ali stranke na vlasti najoštrije odbijaju taj prijedlog. Međutim, ministrica za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić kaže kako je Srbija obvezna voditi dijalog o višestrukom nacionalnom identitetu, jer je potpisala ovogodišnju rezoluciju Vijeća Europe koja to preporučuje.

Predlagači uvođenja vojvođanske nacionalne pripadnosti obrazlažu da je u Vojvodini jedna četvrtina miješanih brakova i da djeca u takvim porodicama imaju slojeviti identitet, a mnogi među njima to žele i na popisu da izraze, a ne da potpadaju pod kategoriju “ostali”.

NENAD ČANAK, Liga socijaldemokrata Vojvodine

“To nisu nikakvi ostali, to nisu nikakve slučajno zatečene nacionalne manjine koje su se sticajem čudnih okolnosti našle na teritoriji Vojvodine, nego je to potpuno autohtono stanovništvo koje sebe tako definiše”.

Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić na to odgovara da se u ovoj inicijativi ne radi o ljudskim pravima, već da je to opasna namjera stvaranja vojvođanske nacije, kao uvoda u seperatizam, što je, kaže, već viđeno na jugoslovenskom prostoru.

A, ministar policije Aleksandar Vulin pita koliko bi Mađara, Hrvata i Bošnjaka postali pripadnici vojvođanske nacije, ili je to rezervisano samo za Srbe?

U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, pak, podsjećaju da je društveni dijalog o višestrukom nacionalnom identitetu obaveza Srbije po preporukama Rezolucije Savjeta Evrope iz aprila ove godine.

GORDANA ČOMIĆ, ministrica za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

“Savjet Evrope kaže da treba da bude više takvih mogućnosti i da nacionalne manjine imaju pravo da od države dobiju takav izbor”.

Ministarka Čomić dodaje da bi dijalog svakako trebalo da se vodi, bez obzira da li će o višestrukom identitetu biti saglasnosti.

GORDANA ČOMIĆ, ministrica za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

“Ako se ne slažemo, onda ćemo mi kao Ministarstvo pisati Savjetu Evrope. Mi nećemo višestruki identitet, mi hoćemo samo jednu kockicu za sve i oni koji sebe ne mogu da nađu u popisu neka se izjašnjavaju kao ‘ostali'”.

Ako inicijativa za iskazivanje višestrukog identiteta na popisu uspije, neće samo građani Vojvodine moći da se izjašnjavaju kao Vojvođani. To znači da će i ljudi iz drugih krajeva Srbije moći višestruko da se izjašnjavaju, na primjer kao Srbin Šumadinac, Srbin Timočanin, Srbin Moravac.