Cijeli proces Evropske unije jeste prilagođavanje. Prilagođavamo se jednoj novoj normalnosti koja našim građanima za početak osigurava barem kvalitetniji život, kazao je direktor Direkcije za Evropske integracije Edin Dilberović, u emisiji BHT1 uživo.

Iako mnogo toga na putu BiH ka evropskim integracijama nije još svima jasno, jasni su uslovi koje Evropska unija postavlja pred zemlje koje teže da postanu članice. Bosna i Hercegovina ima 14 uslova i prioriteta koje treba da ispuni.

“Ustavna struktura u Bosni i Hercegovini je takva da ovih 14 prioriteta za članstvo BiH u Evropskoj uniji zadiru i u određene političke sfere djelovanja. Državna administracija može u nekoj mjeri završiti dio posla, ali za određene prioritete će u svakom slučaju trebati politika da kaže svoje “, naglašava Dilberović.

On je kao primjer takvog djelovanja naveo izmjene Ustava Bosne i Hercegovine.

“To bilo koja institucija, uključujući Direkciju za evropske integracije, ne može uraditi sama. Za to treba postojati politička volja i treba postojati odluka Parlamenta jer svi znamo na koji način se mijenja Ustav”, podvukao je Dilberović.

Jedan od 14 prioriteta koji je, kako kaže, jedan od najznačajnijih u procesu evropskih integracija, jeste plan integrisanja.

“To je nešto što omogućuje Bosni i Hercegovini, odnosno medijima, građanima i zakonodavcima, da u svakom trenutku znaju šta je čija dužnost na evropskom putu, šta je taj neko uradio ili nije uradio. To je ono što je do sada Bosni i Hercegovini nedostajalo. Plan integrisanja će omogućiti jedno ubrzanje ovog procesa”, rekao je direktor Direkcije za evropske integracije.

Dilberović ocjenjuje da politička volja bh. zvaničnika za evropski put postoji “u smislu da je ona verbalno ispunjena od strane političkih lidera”.

“Svi ponavljaju intenzivno, bez obzira da li se radi o poziciji ili opoziciji da su sto posto opredijeljeni za evropski put. Taj proces može biti brži u određenim sferama ali postoje sfere koje će zahtijevati određenu dozu djelovanja na način da će trebati vremena”, kazao je Dilberović.

Kako je naglasio, konačan sud o tome kako je i da li je 14 prioriteta ispunjeno, dat će Evropska komisija.

“Ona je ta koja daje definitivnu ocjenu. Ono što trebamo znati o mišljenju Evropske komisije i kad govori o 14 prioriteta, Evropska komisija govori o napretku. Ona ne govori o ispunjenju prioriteta. Znači, govorimo o napretku, o političkoj volji i djelovanju unutar BiH da se tih 14 prioriteta ispunjava, ne na način da budu ispunjeni već na način da se ide u dobrom pravcu. Kad za tih 14 prioriteta Evropska komisija ocijeni da ima napredak, u tom slučaju mi prelazimo u fazu koja je pregovaranje, odnosno otvaranje poglavlja za konačni status članstva u Evropskoj uniji”, pojasnio je Dilberović.

“Proces evropskih integracija nije moranje i nije obaveza koju morate ispuniti. Radi se o dobrovoljnom procesu, o nečemu što je Bosna i Hercegovina preuzela kao svoju obavezu i preuzela kao svoj cilj. S tim preuzimanjem, i zakonski i politički i sporazumno, to ustvari postaje i obaveza BiH da ispuni ono što od nje traži Evropska komisija”, zaključio je u razgovoru za BHRT direktor Direkcije za Evropske integracije Edin Dilberović.