Direktor Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovini Osman Mehmedagić izjasnio se da nije kriv za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja.

Tužilaštvo BiH donijelo Naredbu o provođenju istrage protiv Mehmedagić Osmana-Generalnog direktora OSA BiH, Cikotić Selme-Ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, i Druškić Muriza-umirovljenog rukovodećeg djelatnika OSA BiH, i aktuelnog člana Drugostupanjske Komisije Vijeća ministara BiH za postupanje po žalbama u predmetima sigurnosnog provjeravanja. Stavlja im se na teret izvršenje kaznenog djela Zloupotrebas položaja ili ovlasti u svezi sa nezakonitim imenovanjem i sučestvovanjem u radu komisije, što je izazvalo za posljedicu stvaranje opće pravne nesigurnosti za postupanje u predmetima sigurnosih provjera.

Mehmedagićev advokat Senka Nožica je rekla kako odbrana smatra da je ovo politički motivisan proces.

On se danas izjašnjavao pred Sudom BiH po tužbi državnog tužilaštva.

Osim Mehmedagića, i rukovodilac u toj agenciji Muhamed Pekić se također izjasnio da nije kriv.

Podsjetimo, Mehmedagić i Pekić optuženi su da su tokom avgusta zloupotrijebili službeni položaj ili ovlaštenja, kao i resurse i kapacitete OSA radi privatnih interesa, da bi došli do informacija i fotografija o pošiljaocu anonimne krivične prijave protiv direktora te agencije.