Direktori sarajevskih osnovnih škola najavili su da će tužiti Vladu Kantona Sarajevo zbog, kako su naveli, protivzakonitog isplaćivanja plata direktorima.

Iz Udruženja direktora poručuju da ne traže veće plate, već da one budu isplaćivane u skladu sa Zakonom.

Tim povodom gost Regionalnog dnevnika BHT1 bio je Hajrudin Ćuprija, predsjednik Udruženja direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo.

Govoreći o razlozima zbog kojih su se odlučili na ovakav potez, Ćuprija je, između ostaloga, rekao kako ne žele da budu saučesnici u uništavanju obrazovnog sistema.

Tužbom, kako je rekao, žele, prije svega, da uspostave sistem.

“Godinama smo upozoravali na anomaliju koju nećete naći ni u jednom uređenom demokratskom društvu – da nadređenom plaću određuje podređeni i da se direktori nalaze u Kolektivnom ugovoru sindikata. Dolaskom nove vlade, imali smo čvrsto obećanje resorne ministrice da će takvo stanje biti promijenjeno. Nažalost, aktuelna vlada je zaobišla i resornu ministricu jer ona nije učestvovala u pregovorima niti je potpisala Kolektivni ugovor”, rekao je Ćuprija.

U saopštenju Udruženja se navodi da su u više navrata upozoravali na nužnost poštivanja Zakona te na to da se plate direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo isplaćuju u skladu sa Zakonom o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač KS, a ne kako je to bio slučaj do sada, da se plata direktora reguliše Kolektivnim ugovorom.

Smatraju da će se potpisivanjem Kolektivnog ugovora nastaviti isplaćivati plata direktorima na osnovu Kolektivnog ugovora, čiji su potpisnici Sindikat i Vlada, što je u suprotnosti sa relevantnim zakonima i samim Statutom Sindikata.

Iz Udruženja poručuju da ne traže veće plate, već da one budu isplaćivane u skladu sa zakonom, te naglašavaju da direktori trebaju odgovarati resornom ministarstvu, odnosno Vladi Kantona Sarajevo, te provoditi njihove odluke, a ne odluke Sindikata.

Stoga su zatražili od Vlade KS da povuku Kolektivni ugovor prije nego što on bude objavljen u Službenim novinama te da ga uskladi sa Zakonom, a u suprotnom će pokrenuti tužbu putem suda i svoja prava tražiti kod nadležnih organa.

“Ovdje se ne radi o visini naše plate koja iznosi 1.500 KM, već ne želimo da budemo saučesnici u daljem urušavanju obrazovnog sistema”, naveli su u saopštenju.