Roditelji iz mjesta u okolini Ustikoline traže da se hitno riješi pitanje prevoza i zaustavi diskriminacija djece iz ruralnih sredina. Problem bi trebao uskoro biti riješen, potvrdili su za BHT1 iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona.

Jedna od otežavajućih okolnosti zbog kojih do sada nije pronađeno rješenje za prevoz učenika iz Ustikoline uslovljena je tenderom koji je oboren, a novi postupak nabavke usluga prevoza nisu uspjeli pokrenuti, navode u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona.

Kako kažu, rješenje za ovaj problem je od danas na pomolu.

ARMAN BEŠLIJA, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport

“Od danas će osnovne škole svojim vlastitim sredstvima da prevoze učenike, a i sklapaće direktne sporazume sa prevoznicima kako bi riješili za osnovne škole problem, a srednje škole će raspisati tender za konkuretnski postupak za prevoz učenika”.

Roditelji ističu da je problem nastupio kada je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona donijela odluku da će prestati sa sufinansiranjem troškova prevoza za roditelje djece vozara iz cijelog kantona.

NARCISA GLUHAČEVIĆ, roditelj

“Ako Vlada ništa ne učini, mi ćemo sa djecom izaći pred kanton i onda ćemo se buniti i tražiti svoja prava jer je nemoguće da u 21. vijeku neko tjera djecu da prisustvuju online nastavi iz razloga što ne može da riješi problem prevoza”.

SEAD HAJDAREVIĆ, roditelj

“Teško, normalno da je teško… Ja sam ovdje blizu, kad je lijepo vrijeme ide pješice, ima ljudi koji su daleko, prema Oglečevu i ti roditelji voze svoju djecu”.

Roditelji su pokrenuli i peticiju kojom traže da se što hitnije nađe rješenje i sankcionišu odgovorni.