Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odbio je da potpiše ukaz o opozivu sedam ambasadora i zatražio objašnjenje tvrdnji da su radili protiv interesa države.

“Takva ocjena zaslužuje objašnjenje. Najprije zbog ljudi o kojima je riječ. Ne manje važno, zbog zemalja prijema u kojima obavljaju dužnost ambasadora. A nije nevažno, i zbog predsjednika Crne Gore koji im je potpisao akreditivna pisma kojim ih preporučuje šefovima država prijema”, naveo je Đukanović.

On je povodom odluke ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića o opozivu sedam ambasadora uz obrazloženje da nisu radili u skladu sa interesima države, dodao da bi pristajanje da donese ukaz značilo da je saglasan sa tim “paušalnim, politikantskim i refanšističkim ocjenama”.

“Naravno, nije nepoznata praksa i drugih zemalja da nakon promjene vlasti promijene jedan broj, uglavnom nekarijernih diplomata, sa političkim obrazloženjem. Ipak, takve legitimne političke poteze nove vlasti treba preduzimati ne blateći ljude, ne urušavajući njihov moralni i profesionalni integritet. Jer, kako pišemo o drugima dok smo ‘važni’ čitaćemo o sebi kad budemo manje važni. I to neće biti dobra legitimacija crnogorske demokratske kulture”, naveo je crnogorski predsjednik.

Đukanović je novoj Vladi Crne Gore poručio da u cilju korektne saradnje “u realizaciji neupitnih politika nove većine, koriste korektna i u političkoj i demokratskoj praksi uobičajena obrazloženja”, a ne “ovakva”.

Radulović je opozvao ambasadore Crne Gore u Kini Darka Pajovića, u Srbiji Tarzana Miloševića, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušanku Jeknić, pri Svetoj stolici Miodraga Vlahovića, u Italiji Sanju Vlahović, u Bosni i Hercegovini Obrada Miša Stanišića te ambasadorku u Njemačkoj Veru Kuliš.