U Semberiji, Posavini i Lijevču počela je berba kukuruza, naše najvažnije poljoprivredne kulture. Razgovarali smo sa beračima jabuka, saznali kako se pčelinje košnice pripremaju za zimu, posjetili najistureniju tačku u Bosni i Hercegovini- poluostrvo Klek u Neumskom zalivu, gdje uz nove nasade rastu i najstarije masline na ovim prostorima.


Urednica emisije Radmila Grubiša.