Njemački arhitekta Valter Adolf Gropijus, osnivač arhitektonske škole “Bauhaus”, koja je odlučujuće uticala na arhitekturu 20. vijeka širom svijeta, rođen je na današnji dan 1883. godine.

Školovanje u “Bauhausu” se zasnivalo na njegovoj ideji o sjedinjavanju umjetnosti i zanatstva i uspostavljanju harmoničnog jedinstva svih umjetnosti pod okriljem arhitekture.

Školu je 1925. premjestio u Desau, u zgradu rađenu prema njegovom projektu, potom u Berlin, ali su je nacisti raspustili po dolasku na vlast 1933.

Griopijus je emigrirao 1937. u Sjedinjene Države i u Čikagu osnovao školu “Novi Bauhaus”, zasnovanu na istim principima, a 1938. je postao profesor Harvardskog univerziteta.

Projektovao je više zgrada u Sjedinjenim Državama i napisao teorijsko djelo “Sinteza u arhitekturi”.

Gropijus je 1944. dobio američko državljanstvo. Godine 1945. osnovao je u Kembridžu projektnu kompaniju “Arhitekts kolaborativ”.

Bio je to jedan od najcjenjenih projektih biroa na svijetu, ali je nakon Gropijusove smrti 1969. godine bankrotirao.