Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske biće potpisan naredne sedmice, dogovoreno je na današnjem sastanku ministra prosvjete i kulture RS Natalije Trivić i predsjednika Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS Dragana Gnjatića.

Razgovor je bio prilika za usaglašavanje pojedinih odredbi Posebnog kolektivnog ugovora između Ministarstva prosvjete i kulture i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture. Bilo je riječi i o narednim koracima na unapređenju položaja prosvjetnih radnika te zaposlenih u kulturi.

Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture RS uređuju se prava, obaveze i odgovornosti radnika i poslodavaca koja proističu iz rada i po osnovu rada, međusobni odnosi radnika i poslodavaca, kao i druga pitanja koja nisu na potpun i cjelovit način uređena zakonima u ovoj oblasti, saopšteno je iz entitetskog resornog ministarstva.

Taj kolektivni ugovor odnosi se na zaposlene u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg, specijalnog i umjetničkog obrazovanja i u oblasti kulture, kao i na sve poslodavce kojima je osnivač RS ili jedinica lokalne samouprave i imaju sjedište na teritoriji RS.