Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas bi trebao da po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH, kao i Prijedlog zakona o Sudskoj policiji FBiH.

Prijedlog zakona o Sudskoj policiji podrazumijeva uređenje organizacije, upravljanja i rukovođenja, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radnog odnosa, zapošljavanja, obuke, te stručno usavršavanje, plate i naknade, disciplinsku i materijalnu odgovornost, kao i kontrolu rada i odbor sudske policije u FBiH.

Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje Nacrta zakona o sprovođenju odluka sudova zbog, kako je navedeno u Nacrtu, porasta broja neizvršenih odluka najviših sudskih institucija, kao i sporog i neefikasnog izvršavanja odluka.

Pred delegatima bi trebao da bude i Prijedlog zakona o zaštiti na radu, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prevozu FBiH, saopšteno je iz federalnog Parlamenta.

Predviđeno je i razmatranje nekoliko prijedloga o prihvatanju zaduženja po različitim sporazumima i ugovorima, među kojima je Ugovor o finansiranju između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Koridor “Pet ce”.

Delegati bi trebalo da se izjasne i o davanju saglasnosti za Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za ovu godinu.

Početak sjednice zakazan je za 13 časova.