Dom naroda Parlamenta Federacije BiH /FBiH/ usvojio je izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku koje predviđaju uvođenje kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom kao novog instituta u krivičnom zakonodavstvu FBiH.

U izjavi za Fenu federalni ministar pravde Mato Jozić je naveo da je kućni pritvor sa elektronskim nadzorom omogućen nakon što je danas Dom naroda, a ranije Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku.

Na snagu će stupiti narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

“Navedenom dopunom ostavljena je mogućnost sudovima i tužilaštvima da tokom krivičnog postupka prema osumnjičenima odnosno optuženima mogu odrediti elektronski nadzor”, kazao je Jozić.

Sada je kantonima omogućeno da primjenom ovog instituta smanje troškove pritvora.

“Kantoni su ti koji plaćaju pritvor u Federalnom ministarstvu pravde. Do sada je to bilo 40 KM, a ovaj elektronski nadzor iznosio bi 22 KM. To je prijedlog da se ide na uštedu prema kantonima s obzirom na to da sa određenim kantonima imamo poteškoća gdje su narasli ogromni dugovi. Ovo je jedan vid zajedničke saradnje i pomoći da što manje opterećujemo budžete kantona”, naglasio je Jozić.

Osim navedene izmjene u Zakonu o krivičnom postupku izvršene su izmjene i dopune u skladu sa presudom Ustavnog suda BiH, te su, između ostalog, propisana krivična djela za koja mogu biti određene posebne istražne radnje i njihovo najduže trajanje.

Izmjenama i dopunama Zakona je propisano pravo svjedoka da ne odgovara na određena pitanja kada je vjerovatno da će ga odgovor na ta pitanja izložiti krivičnom gonjenju i mogućnost da odgovori na ta pitanja ako nadležni glavni tužilac pismeno izjavi da neće poduzeti krivično gonjenje svjedoka za radnje koje svjedok navede u svome iskazu.

Troškove izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetnicima snosi kanton

Osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH na snagu će stupiti izmjena Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku na osnovu koje će troškove izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetniku snositi osnivač ustanove u kojoj se izvršava krivična sankcija, a ne, kao do sada, budžet Federacije BiH.

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH delegati su podržali donošenje navedene zakonske izmjene, a to su ranije učinili i poslanici Predstavničkog doma.

Do sada je bilo propisano da troškovi izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetnicima padaju na teret Budžeta Federacije.

Dvije inicijative u vezi pandemije koronavirusa

Među mnoštvom iznesenih inicijativa i izaslaničkih pitanja prije početka današnje 7. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH našle su se i dvije inicijative predsjedavajućeg ovog doma Tomislava Martinovića. Imajući u vidi činjenicu da još uvijek traje pandemija coronavirusa Covid-19. te da nas uskoro očekuje epidemija sezonske gripe, prva se odnosi na cijepljenje protiv sezonske gripe, a upućena je Federalnom ministarstvu zdravstva i Vladi Federacije BiH.

„Tražimo da se u što kraćem roku, najkasnije do 10. ovog mjeseca, dostavi plan cijepljenja protiv sezonske gripe u Federaciji BiH , s podatcima koliko osoba se planira cijepiti, kojoj kategoriji stanovništva pripadaju te koliko je cjepiva nabavljeno“, kazao je uz ostalo Martinović.

Druga inicijativa koju je uputio odnosila se na posljedice pandemije koronavirusa Covid-19. na dvije privredne grane koje su među najviše pogođenim, turizam i linijski prijevoz.

„S obzirom da niti jedna od njih dobila dovoljno sredstava potpore u saniranju posljedica od Covid-a 19., tražim od Vlade Federacije BiH da dostavi plan mjera za ublažavanje posljedica epidemije koronavirusa u oblasti turizma i linijskog prijevoza koje su bez sumnje među najviše pogođenim u pandemiji koronovirusa“, istaknuo je Martinović.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o Sudskoj policiji FBiH koji podrazumijeva uređenje organizacije, upravljanja i rukovođenja, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radnog odnosa, zapošljavanja, obuke, te stručno usavršavanje, plate i naknade, disciplinsku i materijalnu odgovornost, kao i kontrolu rada i odbor sudske policije u FBiH.

Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje Nacrta zakona o sprovođenju odluka sudova zbog, kako je navedeno u Nacrtu, porasta broja neizvršenih odluka najviših sudskih institucija, kao i sporog i neefikasnog izvršavanja odluka.