Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na kojoj će delegati razmatrati predloženi zakon o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica, kao i rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta, zakazana je za 18. jul.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović sazvao je sjednicu, nakon što je to zatražila Koordinacija boračkih udruženja kako bi zakon o demobilisanim borcima mogao stupiti na snagu, te naknade po osnovu učešća u ratu isplatile već od narednog mjeseca.

Među brojnim pravima za demobilisane borce, zakon najavljuje redovne mjesečne naknade onima koji su bez ikakvih primanja, a stari su 57 godina i više.

Uslov je da su najmanje godinu bili u odbrambenim redovima tokom proteklog rata u BiH i najmanje godinu u evidenciji nezaposlenih. Visina naknada bi zavisila od vremena provedenog u odbrambenim jedinicama.

Predstavnički dom zakazao je za 16. juli sjednicu na kojoj će se razmatrati navedeni zakon.