Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine okončana je danas kasno popodne nakon što su delegati upoznati s izvještajem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) za 2018. godinu.

O izvještaju nije bilo mnogo rasprave, jedino je delegat Aner Žuljević, kazao da je neophodan novi pristup u reformi pravosuđa budući da Visoko sudsko i tužilačko vijeće ne opravdava svojim učincima ulogu u toj oblasti, naprotiv.

Prije izvještaja o VSTV-u, o kojem se u Federalnom parlamentu ne glasa već samo “prima k znanju”, delegati su glasali i nisu dali većinsku podršku izvještaju o poslovanju BH Gasa d.o.o. Sarajevo za 2017. i 2018. godinu.

Odobrili su, međutim, izvještaj o realizaciji Plana poslovanja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2018.

Većinom glasova su na današnjoj sjednici odobreni također nacrti zakona o elektronskom potpisu i privrednim društvima, kao i  Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH te Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Za razliku od tih akata, većinsku podršku nije dobio Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je u nastavku pete redovne sjednice Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom. Odlučeno je i da ovaj akt bude upućen u tromjesečnu javnu raspravu.

Ponuđeni nacrt zakona o podršci porodicama s djecom propisuje dva temeljna prava – na dječiji dodatak i pomoć nezaposlenim porodiljama, s tim što bi dodatak bio finansiran iz federalnog, a naknade porodiljama iz kantonalnih budžeta, ali i to pod uvjetom definiranim federalnim propisom kako ne bi dolazilo do neujednačenosti u ovoj vrsti davanja, odnosno diskriminacije.

Na koncu rasprave u Domu naroda, delegati su većinom glasova podržali Nacrt i uputili ga u tromjesečnu javnu raspravu uz zaključak da bude osnova za narednu fazu, izradu konačnog prijedloga zakona, kada treba uvažiti primjedbe i sugestije iz rasprave.

Dom naroda Parlamenta Federacije u nastavku pete redovne sjednice usvojio je nacrt zakona o elektronskom potpisu kojim bi se jačalo privredno finansiranje.

Procedura izdavanja dokumenata mogla bi se raditi elektronski. Skraćeno bi bilo vrijeme izdavanja dokumenata , naročito za biznis.

Usvojen je i nacrt izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima, jednog od seta reformskih zakona. Njime vi se olakšala i uspostavila jednošalterksa registracija biznisa.

Ova sjednica je prekinuta 13. veljače nakon rasprave o Prijedlogu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH.

Prethodno su izaslanici odobrili Odluku o formiranju radnih tijela Doma, kao i prijedloge zaključaka koji proizilaze iz više presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odnosno Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Također su 13. veljače prihvaćeni Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.