Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je, na prijedlog delegatkinje Dušanke Majkić, razmatrao „Informaciju o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministrice vanjskih poslova BiH“. Zastupnici danas nisu podržali Izvještaj o radu Vijeća ministara za 2019. godinu.

Tok sjednice možete pogledati na linku ispod.

Dušanka Majkić je, obrazlažući ovu tačku dnevnog reda, kazala da je to poteklo zbog „zaista neobjašnjivih poteza koje ministrica povlači“.

“Njene izjave često izlaze van okvira Ustava i zakona, ona često svojim zaključcima proizvodi štete koje je teško poslije sanirati, ona ne poštuje odluke Predsjedništva BiH, ne poštuje zaključke Parlamenta i sve to nalaže da ovaj visoki dom ima obavezu da o tome raspravlja”, navela je Majkić prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Tokom delegatske diskusije, Majkić je kazala da je to sublimirala u nekoliko tačaka „u nadi da će samo Ministarstvo, kao druga strana, napraviti određeni materijal koji će nama poslužiti za raspravu na sjednici Doma“.

“Bilo bi interesantno da nekoliko pitanja ministrica objasni. Zašto ona opstruira dogovor s nadležnim institucijama BiH oko formiranja ekspertnog tima za Trgovsku goru, čije imenovanje je prethodno podržalo Vijeće ministara i ona lično”, navela je Majkić.

Navela je i to da je, po Ustavu BiH, Predsjedništvo BiH nadležno za vođenje vanjske politike.

“Kako je moguće da se ona ne obazire na to, čak i kad su u pitanju zaključci koji se odnose, ne samo na srpskog člana, nego na sva tri člana Predsjedništva BiH. Ona ni to ne poštuje”, navela je Majkić.

Dodala je i to da je u Predsjedništvu BiH donesen zaključak da nema prijema u DKP mrežu dok se ne napravi analiza, i to po nacionalnoj osnovi, kakva je zastupljenost ljudi koji su angažirani u DKP mreži, i da se o tome obavijesti Predsjedništvo BiH.

Majkić je navela da ministrica Turković „neuspješnog direktora Agencije za unapređenje stranih investicija Gordana Milinića, kadra SDS-a, kojem PSBiH nikada nije usvojila ni jedan izvještaj o radu, imenuje na mjesto ministra savjetnika u Pekingu“.

Delegatkinja Majkić je navela i „instrukcije DKP-u vezano za to da se zastave spuste na pola koplja“.

“Posebno kako je to naslovljeno, instrukcija za postupanje u skladu s odlukom o poglašenju 11. jula 2020. godine danom žalosti. Zar član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nije mogao također uraditi nešto slično, pa poštujući srpske žrtve na isti način reagovati, ali nije”, kazala je Majkić, navodeći neke od razloga za pokretanje ove rasprave.

Napomenula je da će Predsjedništvo BiH, također, voditi raspravu o ovoj temi, te da se nada „da će ministrica spremati to za Predsjedništvo i da će na taj način imati mogućnost da spremi i za Dom naroda, jer nije dobro da nikad niko ne odgovara pred parlamentom za ono što radi i kako se ponaša“.

Delegat Mladen Bosić je, osvrnuvši se na diskusiju Dušanke Majkić vezano za Gordana Milinića, kazao da je on bio ambasador u četiri države i „za vrijeme vlasti SDS i za vrijeme vlasti SNSD-a“.

“Da li je on bio uspješan ili neuspješan na mjestu direktora FIPA-e, to nije relevantno uopšte za ovu temu. Pretpostavljam da znate da Predsjedništvo BiH imenuje ambasadore, a da Ministarstvo imenuje zaposlene u Ministarstvu. Milinić je zaposlen u Ministarstvu od prvog saziva Ministarstva”, kazao je Bosić.

Predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda Asim Sarajlić je osvrnuvši se na sam naziv informacije „o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministrice vanjskih poslova BiH“, kazao da će neki drugi ocjenjivati da li je nezakonito i neprofesionalno.

Komentirajući navod Dušanke Majkić da je ministrica Turković opstruirala dogovor s nadležnim institucijama u vezi Trgovske Gore, kazao je da je ministrica nedavno bila na licu mjesta i dio je rješenja.

“Posebno što joj stavljate na teret gospođo Majkić, zastave na pola koplja za 11. juli. Mi pričamo ovdje o nekim civilizacijskim vrijednosima, pričamo o povjerenju, pričamo o našem zajedničkom putu ka EU, a vama je sporna zastava na pola koplja”, kazao je Sarajlić.

Također je kazao i to da „ima Predsjedništvo BiH, kolektivni šef države, koji je šef i za spoljnu politiku, ima Zoran Tegeltija čija je Turković zamjenica u Vijeću ministra BiH, i neka se ove stvari rješavaju“.

“Razumijem vašu političku poziciju, ali vas molim da zadržimo jedan nivo digniteta i ovoga Doma i da probamo graditi neke odnose, a ovaj papir to sigurno nije”, kazao je Sarajlić.

Delegat Denis Bećirović je kazao da ga ne interesuje stranački aspekt ove teme, nego da ga zanima činjenica da je Turković potpredsjednica državne vlade BiH.

“Postavljam pitanje šta je cilj ovog pristiska na nju? Ako bi u četiri riječi mogao da opišem ovaj prijedlog delegatkinje Majkić, onda bi te četiri riječi glasile – neprincipijelno, nedosljeno, licemjerno i selektivno. Jer da je drugačije, bilo bi drugačije i postavljeno. Kad govorimo o vanjskoj politici, prvo bi morali krenuti od Predsjedništva BiH”, naveo je Bećirović.

Dodao je da u tekstu koji im je dostavljen, Majkić kaže da „ministrica Turković često izlazi van ustavnih okvira“.

“Da ste vi dosljedni, principijelni, ne bi vi selektivno ovako govorili samo o jednom ministru, već bi krenuli od Predsjedništva BiH, od vašeg stranačkog šefa, člana Predsjedništva BiH, pa bi analizirali koliko puta i kako izlazi izvan ustavnog okvira. Da ste to sve naveli, onda bi to imalo nekakvog smisla. Ovako nema nikakvo smisla”, istaknuo je Bećirović.

Predsjedavajuća Kluba hrvatskog naroda Lidija Bradara je tokom diskusije predložila zaključak kojim bi se zadužilo Vijeće ministara BiH da u roku od 45 dana od njenog usvajanja, pripremi i dostavi Domu naroda PSBiH, odgovarajuće izvješće o radu koje će poslužiti izaslanicima za kvalitetnu i sadržajnu raspravu o stanju u Ministarstvu vanjskih poslova BiH i postupcima ministrice vanjskih poslova BiH.

“Da ne prejudiciramo mi niti sadržaj teksta. Možda će nas izvješće demantirati u svakom pogledu, možda će nama ministrica reći s kakvim se problemima susreće”, kazala je Bradara.

Nakon što su delegati okončali raspravu o ovoj informaciji, uslijedilo je i glasanje o njoj, te je zbog nedostatka entetske većine upućena kolegiju na usaglašavanje.

Dom naroda je razmatrao još nekoliko tačaka dnevnog reda čime je i okončana današnja sjednica.

Protiv Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH glasali delegati iz Republike Srpske

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je Izvještaj o radu Vijeća ministara za 2019. godinu, ali ga nije podržao.

U vezi s ovom tačkom dnevnog reda, prihvaćen je zaključak nekoliko komisija koje su razmatrale izvještaj, prema kojem Dom naroda traži od Vijeća minstara BiH da sačini novu metodologiju izrade izvještaja koji će biti prilagođen za raspravu i odlučivanje u Domu naroda PSBiH.

Delegati nisu podržali nekoliko zaključaka koje je predložio Denis Bećirović, među kojima i taj da Dom naroda poziva predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltiju da podnese ostavku.

Usvojen izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i kantonima Federacije BiH sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura, koji je dostavila Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Delegati su usvojili i jedan zaključak prema kojem Dom naroda PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da zuduži Agenciju za državnu službu BiH da u što kraćem roku sačini metodologiju koju bi usvojilo Vijeće ministara BiH, na osnovu koje bi se uspostavio operativni registar rukovodnih i drugih uposlenika u svim institucijama na nivou BiH, sa podacima o nacionalnoj, spolnoj, kvalifikacionoj, starosnoj i drugoj strukturi.

Za drugi predloženi zaključak nije bilo potrebne entitetske većine, pa je on upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Radi se o zaključku kojim se pozivaju entitetske agencije, državne službe i Vlade Brčko Distrikta da u što kraćem roku uspostave i učine operativnim registar uposlenika u institucijama entiteta i Brčko Distrikta sa podacima o nacionalnoj, spolnoj, kvalifikacionoj strukturi i nacionalnoj strukturi rukovodećih uposlenika.

Dopune Zakona o prekršajima usvojene bez rasprave

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Zakon o dopunama Zakona o prekršajima, kojim se vrši njegovo usklađivanje sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Dopunama Zakona o prekršajima, koje su usvojene bez rasprave, otklanjaju se problemi različite primjene odredbi o pripadnosti prihoda od novčanih kazni za prekršaje i usklađuju propisi koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

  • U prvom čitanju, takođe bez prijavljenih za raspravu, usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara.

Izmjenama i dopunama zakona uređuje se, odnosno mijenja vrijeme zastare, otklanjaju nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati nenaplaćene sudske takse.

Istovremeno se preciziraju odredbe kako bi se učinio efikasnijim postupak prinudne naplate sudske takse licima koja nemaju boravište ili prebivalište u BiH, ali imaju imovinu u BiH.

  • U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, kojim se reguliše isplata naknada za odvojeni život i troškove smještaja sudija Suda BiH i tužilaca Tužilaštva BiH, te naknada za topli obrok i prevoz.

Nema podrške Bećirovićevim prijedlozima zakona

Prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Savjetu ministara i Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, kojim se predviđa uvođenje ministarstva zdravstva na nivou BiH, a koje je predložio delegat Denis Bećirović, nisu dobili podršku delegata.

Oba zakonska prijedloga prethodno su dobila negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda.

Obrazlažući predložene zakone, Bećirović je ustvrdio da nema politikantstva u njima, niti prenosa nadležnosti.

Kao razloge za uvođenje novog ministarstva naveo je neujednačen pristup zdravstvenoj zaštiti u BiH, nizak nivo kvaliteta usluga, probleme sa finansiranjem, kao i dugove zdravstvenog sektora.

Novo ministarstvo, prema njegovim tvrdnjama, potrebno je kako bi se prevazišli problemi u zdravstvenom sistemu.

Niko od delegata nije raspravljao o Bećirovićevim prijedlozima zakona.

  • Dom naroda prihvatio je Izvještaj zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Ovim su se stekli uslovi za uvođenje policijskog dodatka za policijske službenike zaposlene u Direkciji za kooridinaciju policijskih tijela, čime su oni izjednačeni sa policijskim službenicima u Graničnoj policiji i SIPA-i.

Majkić Cikotiću: Nedostatak kontakt tačke sa Europolom – svjesna opstrukcija razmjene podataka

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jutros je počela postavljanjem delegatskih pitanja na koja su članovi Savjeta ministara BiH odgovarali odmah, a jedno od najzanimljivijih bilo je pitanje delegata Dušanke Majkić, upućeno ministru bezbjednosti BiH Selmi Cikotiću, a koje se odnosi na uspostavljanje kontakt tačke BiH i Europola.

Sporazum sa Europolom uspostavljen je 2016. godine, ratifikovan 2017., ali do danas kontakt tačka nije uspostavljena, odnosno još nije stavljena u funkciju oprema koju je tom prilikom BiH dobila, a koja se nalazi u skladištu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

“Nije realizovana zajednička kontakt tačka i to predstavlja svjesnu opstrukciju međunarodne razmjene podataka iz oblasti terorizma, međunarodnog organizovanog kriminala i drugih vidova teškog kriminala”, istakla je Majkić.

Cikotić je rekao da je zadužio tim eksperata da definišu sva potrebna organizacijska, pravna, tehnička, sigurnosna, logistička i druga pitanja kako bi saradnja sa Europolom mogla da se nastavi.

Prema njegovim riječima, odlučeno je da se nacionalna kontakt tačka sa Europolom uspostavi u prostorijama Ministarstva bezbjednosti BiH.