Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas u prvom čitanju Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

Predlagač zakona je Vijeće ministara koje u obrazloženju podsjeća da je Svjetska zdravstvena organizacija 11. marta prošle godine proglasila pandemiju usljed širenja koronavirusa, nakon čega je 17. marta 2020. stanje prirodne ili druge nesreće proglašeno i na teritoriji BiH.

Inicijativu za donošenje ovog propisa pokrenulo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH kako bi se omogućilo zadržavanje toka procesnih rokova u postupcima, kao i zadržavanje toka svih materijalnih prekluzivnih rokova za ostvarivanje prava stranaka.

Cilj zakona je zaštita građana i njihovih ljudskih prava i sloboda za vrijeme trajanja ovog stanja i to posebnim propisivanjem da hitne postupke čine postupci za sva krivična djela koja su izvršena za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće i u vezi sa vanrednim stanjem.

Delegati su u prvom čitanju usvojili i Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH u Dom naroda stigao je iz Predstavničkog doma, koji je donio zaključak da ova pravila treba dopuniti odredbama kojima se reguliše utvrđivanje službene i neslužbene verzije prečišćenog teksta zakona koji je pretrpio veći broj izmjena ili dopuna da bi bila olakšana njegova primjena u konsolidovanom tekstu zakona koji bi parlament BiH usvojio po hitnom postupku.

Dom naroda odbio je Prijedlog izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH

Ovim zakonskim prijedlogom bilo je predviđeno da poslanik ili delegat koji nije u radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini BiH ima pravo na razliku plate koju ostvaruje u radnom odnosu kod svog poslodavca do iznosa plate koju prima poslanik i delegat u radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini BiH, kao i na naknadu troškova za službeno putovanje radi učešća na sjednici doma Parlamentarne skupštine BiH i njenih radnih tijela čiji je član, kao i kad u radu radnog tijela parlamenta BiH učestvuje kao predlagač akta ili podnosilac amandmana.

Usvojen Izvještaj o realizaciji strateškog plana Ruralnog razvoja

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su izvještaj o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH za period 2018. do 2021. godine.

Tokom rasprave delegat Kluba hrvatskog naroda Lidija Bradara ukazala je da se u svim pozivima za dodjelu sredstva iz IPA dva i IPA tri fondova koriste različiti kriterijumi u BiH kada je riječ o nivou razvijenosti, te da nema jednake metodologije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH kada je u pitanju ruralni razvoj.

Ona je naglasila da bi nadležno ministarstvo na nivou BiH trebalo, u koordinaciji sa nadležnim entitskim ministarstvima, krenuti u proceduru izjednačavanja kriterijuma ruralnog razvoja.

U ime Kluba bošnjačkog naroda Asim Sarajlić predložio je tri zaključka o kojima se Dom, na zahtjev predsjedavajućeg Doma naroda Nikole Špirića i srpskog delegata Dušanke Majkić, nije izjašnjavao.

Sarajlić u zaključcima traži da se Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i institucije na nižim nivoima obavežu da sprovedu plan za uspostavljanje IPARD operativne strukture u BiH da bi zemlja mogla koristiti ova sredstava EU.

Prema njegovim riječima, drugi zaključak je da se zaduži Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da hitno u proceduru uputi plan harmonizacije mjera direktne podrške i tržišnih intervencija u BiH i plan harmonizacije ruralnog razvoja i opštih usluga u poljoprivredi.

On je dodao da se trećim zaključkom zadužuje Kancelarija za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi da, u saradnji sa nadležnim institucijama, primijeni pripremljene planove mjera podrške poljoprivredi u BiH.

Delegat Kluba hrvatskog naroda Zlatko Miletić rekao je da ne želi da oponira, napominjući da od poljoprivrede živi 90.000 ljudi u Republici Srpskoj i 40.000 ljudi u FBiH, te izrazio nadu da će se uspjeti napraviti koordinaciono tijelo koje je strateški važno za BiH kako bi ti ljudi došli do novca iz IPARD fondova.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije danas podržao izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2019. godinu zbog nepostojanja entitetske većine iz Republike Srpske, čiji delegati smatraju da se ogromna sredstva troše na sporove, što u izvještaju parlamentarcima nije precizirano, te je izvještaj upućen Kolegijumu doma na usaglašavanje.

Tegeltija: Danas odluke o pomoći regijama BiH i Hrvatske pogođenim zemljotresom

Delegat Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lidija Bradara (HDZ) upitala je na današnjoj sjednici da li je Vijeće ministara BiH uputilo pomoć dijelovima BiH i Hrvatske u kojim su se osjetile posljedice nedavnog zemljotresa.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija (SNSD) rekao je da će sjednici Vijeća koja je zakazana za danas biti donesene odluke o isplati jednokratne pomoći u novcu Hrvatskoj, te za općinu Kostajnica koja je najteže pogođena na teritoriji BiH.

Delegat Kluba hrvatskog naroda Bariša Čolak (HDZ) pitao je ministricu civilnih poslova BiH Ankicu Gudeljević (HDZ) u kojoj fazi je postupak nabavke vakcina za koronavirus, na šta mu je odgovorila da je BiH uključena u dva mehanizma za nabavku vakcina – Covax i EU mehanizam.

Istakla je da bi prve količine vakcina u BiH mogle stići krajem januara ili početkom februara, a da tačan datum još nije poznat.

Cikotić: Povećati budžetski okvir u oblasti suzbijanja ilegalnih migracija

Delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić (SNSD) na današnjoj sjednici postavila je pitanje ministru sigurnosti BiH Selmi Cikotiću (SDA) zbog čega resorno ministarstvo od 2016. godine ne podnosi PSBiH informaciju o stanju sigurnosti u zemlji.

Dodala je da obzirom na to ne čudi što je migrantska kriza u fazi u kojoj jeste, te da bi PSBiH trebala znati kada može očekivati informaciju za 2019. godinu jer će uskoro trebati sačiniti i informaciju za 2020. godinu.

Cikotić je naveo da je sačinjena informacija o stanju sigurnosti za 2018. i 2019. godinu koja je dostavljena Vijeću ministara BiH 18. decembra 2020. godine.

“Međutim, Generalni sekretarijat Vijeća ministara je zatražio dopunu materijala mišljenjem Ureda za zakonodavstvo, što dosad nije bila praksa, i čim bude dopunjen informacija će biti dostavljena Vijeću ministara na usvajanje a potom i PSBiH”, rekao je Cikotić.

Delegatkinja Kluba hrvatskog naroda Marina Pendeš upitala je ministra Cikotića da li je uputio Vijeću ministara davno usvojene izmjene Akcionog plana u cilju sprečavanja i smanjenja priliva ilegalnih migranata na istočnoj granici BiH.

Također, pitala je da li je potpisao dokument o vraćanju ilegalnih migranata s Pakistanom, da li je ostvario kontakte s kolegama iz Crne Gore i Srbije oko zajedničkog djelovanja, te da li je predvidio sredstva za kadrovsko i tehničko jačanje Granične policije.

Cikotić je odgovorio da je Vijeće ministara 16. decembra 2020. godine usvojilo Informaciju s Planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH, a radi se o dokumentu koji je bitno ažuriran i dopunjen te sadrži sedam prioriteta, 24 mjere i 127 aktivnosti.

Dodao je da je, na osnovu odluke Predsjedništva BiH od 15. oktobra 2020. godine, u Islamabadu 4. novembra 2020. godine potpisan Sporazum o readmisiji između Vijeća ministara BiH i Vlade Pakistana, kao i Protokol između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Pakistana.

Cikotić je naveo da Granična policija BiH ima dobru saradnju s institucijama Crne Gore i Srbije o oblasti kontrole granica, kao i da smatra da u narednom periodu potrebno povećati budžetski okvir radi jačanja kadrovskih i materijalnih kapaciteta u oblasti suzbijanja ilegalnih migracija.