Televizija Bosne i Hercegovine (BHT1) počela je emitovanje novog ciklusa emisija Domaća zadaća – TV časovi za učenike viših razreda osnovne škole prema kurikulumima i nastavnim programima iz: matematike, fizike, hemije, biologije i geografije.

Domaća zadaća emitira se u dva termina, svaki radni dan od 15,10 i reprizno u jutarnjem terminu od 9 sati.

Sve propuštene časove i one aktuelne pogledajte na našem oficijelnom Youtube kanalu.

Ispod svakog videozapisa imaćete naziv profesora i kratak opis lekcije o kojoj se govori.

Danas su to:

GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Europa – reljef, geografska građa i tektonika

Na prošlom času smo se bavili nazivom kontinenta i granicama Evrope, a danas ćemo započeti priču o njenim prirodno-geografskim odlikama. Pričat ćemo o geologiji, geomorfologiji i geotektonici.

MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Vektori – ponavljanje

Šta su jednaki vektori, šta kolinearni vektori, a šta suprotni vektori? Kako se vektori sabiraju, a kako oduzimaju?

Primjeri.

  1. Nacrtaj dva suprotna vektora na istom pravcu.
  2. oduzmi date nekolinearne vektore .

FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Naelektrisanje

U ovom polugodištu učimo o naelektrisanju, o struji, o električnom i magnetnom polju. Krećemo od naelektrisanja, a na ovom času ćemo se upoznati sa značenjem pojmova, te sa raznim električnim i magnetnim pojavama. Primjere izvodimo kroz oglede.

BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Zumra Topuz-Agić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Biosistematika biljaka

Zbog velike raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta, raznolikosti gljiva i mikroorganizama mi ćemo u 7. razredu proučavati životinje. Na ovom času ćemo se podsjetiti na koji način i kako ćemo živi svijet , tj. biljke i ostale žive organizme svrstati u određene grupe. Govorimo o biosistematici kao naučnoj disciplini u okviru biologije, a osvrnut ćemo se i na biosistematiku biljaka.