Televizija Bosne i Hercegovine (BHT1) počela je emitovanje novog ciklusa emisija Domaća zadaća – TV časovi za učenike viših razreda osnovne škole prema kurikulumima i nastavnim programima iz: matematike, fizike, hemije, biologije i geografije.

Domaća zadaća emitira se u dva termina, svaki radni dan od 15,10 i reprizno u jutarnjem terminu od 9 sati.

Sve propuštene časove i one aktuelne pogledajte na našem oficijelnom Youtube kanalu.

Ispod svakog videozapisa imaćete naziv profesora i kratak opis lekcije o kojoj se govori.

Danas su to:

GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije:  Azija– klimatske odlike

Na prošlom času smo učili o reljefu, geologiji i geotektonici Azije, a sada prelazimo na jednu novu prirodno-geografsku odliku najvećeg kontinenta na Zemlji, a to je klima.  Upravo zbog svog prostranstva Azija zalazi u više toplotnih pojaseva koji bitno utiču na njenu klimu, a tu su i drugi određujući klimatski faktori o kojima ćemo nešto više saznati u današnjoj lekciji.

BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Zumra Topuz-Agić, JU OŠ Musa Ćazim Ćatić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Uvod u zoologiju – biljna ćelija

Nakon ponavljanja gradiva iz botanike ‒ nauke koju ste izučavali u 6. razredu, danas prelazimo na zoologiju ‒ nauku o životinjama koju ćemo izučavati tokom ove školske godine.

Današnji zadatak je da saznamo šta proučava zoologija i koji je njen značaj. Saznat ćemo čime se bave zoolozi i zbog čega su zoološka istraživanja važna u svakodnevnom životu. Definisat ćemo životinjsku ćeliju, imenovati njene dijelove i objasniti razliku između biljne i životinjske ćelije.

FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Kulonov zakon

U današnjoj lekciji učimo Kulonov (Coulombov) zakon koji nam govori o jačini sile između dva naelektrisana tijela, o tome da je sila proporcionalna proizvodu naelektrisanja dva tijela i obrnuto proporcionalna kvadratu njihove udaljenosti. Uradit ćemo nekoliko zadataka, a zatim ćemo se baviti električnim poljem.

Električno polje je polje, odnosno oblik materije koji se javlja oko svakog naelektrisanog tijela. To je vektorska veličina koja se predstavlja usmjerenim linijama. Ima svoju jačinu, pravac i smjer. Jedinica za jačinu električnog polja je N/C.

MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Kvadrat racionalnog broja

Obradu prve nastavne jedinice iz 8. razreda počinjemo uvodom u kvadrat racionalnog broja koji ćemo objasniti na jednostavnim primjerima, a zatim prelazimo na zadatke.

Zadaci.

Izračunaj vrijednost datih izraza.

  1. 4²⋅((-1)/2)²=
  2. 5⋅2²⋅-3²:3=
  3. -3⋅(-3²)⋅2-5²⋅4=
  4. 0,9⋅( 5/9)²⋅0,2-( (-1)/4)²⋅4-0,1²=