Televizija Bosne i Hercegovine (BHT1) počela je emitovanje novog ciklusa emisija Domaća zadaća – TV časovi za učenike viših razreda osnovne škole prema kurikulumima i nastavnim programima iz: matematike, fizike, hemije, biologije i geografije.

Domaća zadaća emitira se u dva termina, svaki radni dan od 15,10 i reprizno u jutarnjem terminu od 9 sati.

Sve propuštene časove i one aktuelne pogledajte na našem oficijelnom Youtube kanalu.

Ispod svakog videozapisa imaćete naziv profesora i kratak opis lekcije o kojoj se govori.

Danas su to:

BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Jasin Hodžić, PU Richmond Park

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Nauka o čovjeku – Uvod

Na prethodna dva časa smo se podsjetili šta ste učili tokom prošle godine, a obradu tema iz devetog razreda započinjemo naukom o čovjeku, odnosno sa uvodom i osnovama antropologije. Pored antropologije, spomenut ćemo i druge dvije discipline koje će nam biti izuzetno važne u ovoj školskoj godini, a to su anatomija i fiziologija. Iako je vama termin higijena itekako blizak, saznat ćemo nešto više o higijeni. Također, ukratko ćemo govoriti i o građi čovječijeg tijela i svim sistemima organa koji ga sačinjavaju. Na kraju ćemo se podsjetiti na građu ćelije.

FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Međunarodni sistem jedinica

U današnjoj lekciji se upoznajemo s Međunarodnim sistemom mjernih jedinica (Si sistem). To je sistem koji je usvojen davne 1960. godine u Parizu kroz potpisivanje sporazuma o usvajanju osnovnih mjernih jedinica. Međunarodni sistem mjernih jedinica usvojenim dogovorom predstavlja sedam osnovnih mjernih jedinica za sedam osnovnih fizičkih veličina kao što su: dužina, vrijeme, masa, termodinamička temperatura, jačina svjetlosti, jačina struje i količina tvari.

Osim upoznavanja sa Si sistemom, upoznat ćemo se i  s pojmom prefiksa koje koristimo da lakše izrazimo velike i male brojne vrijednosti.

GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije:  Geološka građa i petrografski sastav BiH

Prošli put smo govorili o geografskom položaju Bosne i Hercegovine, a danas ćemo u okviru teme geološka građa i petrografski sastav BiH saznati nešto više o njenim prirodno-geografskim odlikama. Pojednostavljeno, u okviru ove teme ćemo istražiti svijet geološke prošlosti da bismo saznali “kad je šta nastalo i od čega je građeno?”.

A kako bismo saznali od čega su građeni određeni segmenti teritorija BiH, kao i u kojem periodu su nastajali, poredat ćemo ih stratigrafski ‒ od najstarijih do najmlađih elemenata, odnosno geoloških era.

MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Kvadratna jednačina i kvadratni korijen

Primjer 1. Riješi jednačine.

a) x²=9

b) x²=81

c) X²=16/49

d)X²=2,25

Primjer 2. Riješi jednačine. ·

a.) x²=81

b.) -2x²-1=51

c.) (-2 1/3-3/4·4/9)·x²=1-3 2/3

Zadaci.

  1. √(49/100)= √1-9/27=
  2. 1 3/4 x²=4/7
  3. 4,75-2x²=0,75

Zadaća.

√(11/9)+5/4+11/36=