Televizija Bosne i Hercegovine (BHT1) počela je emitovanje novog ciklusa emisija Domaća zadaća – TV časovi za učenike viših razreda osnovne škole prema kurikulumima i nastavnim programima iz: matematike, fizike, hemije, biologije i geografije.

Domaća zadaća emitira se u dva termina, svaki radni dan od 15,10 i reprizno u jutarnjem terminu od 9 sati.

Sve propuštene časove i one aktuelne pogledajte na našem oficijelnom Youtube kanalu.

Ispod svakog videozapisa imaćete naziv profesora i kratak opis lekcije o kojoj se govori.

Danas su to:

GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Bosna i Hercegovina – Geotektonika

Prošli put smo naučili nešto o izgledu kompleksnog reljefa teritorija Bosne i Hercegovine i upoznali se s tri makro reljefne cjeline ‒ Posavinom na sjeveru, Dinaridima koji se protežu od zapada do sjeveroistoka, i na kraju s Niskom Hercegovinom. Današnja lekcija je nastavak priče o prirodno-geografskim odlikama BiH. Saznat ćemo na kojim područjima postoji najveća opasnost od zemljotresa i zbog čega je naša zemlja tektonski labilna, zatim ćemo naučiti kako tektonika djeluje na reljef.

MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Računske operacije sa skupovima

Zadaci.

Odredi moguća rješenja skupa X ako je:

X { 2, 3, 4, 5, 6, 7 }

{ 2, 3, 4, 7 } = { 2, 4 }

2. Dati su skupovi A= { 2, 3, 4 } B= { 3, 4 } C= { 4, 5 }

Odredi:

a.) (A\ B)·(C \ A)=

b.)

c.)

FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Brzina – Srednja putna brzina

Na današnjem času ćemo ponoviti pojmove pomak i pređeni put i još jednom utvrditi da su to različiti pojmovi kroz primjere. Zatim ćemo se upoznati s novom fizikalnom veličinom – brzinom, naučiti u čemu se brzina izražava, kako se računa kroz tri primjera. Naučit ćemo pojam srednje putne brzine. Vidjet ćemo kako možemo nacrtati pređeni put u zavisnosti od vremena i šta to znači.

BIOLOGIJA

Čas održao: prof. Zumra Topuz-Agić, JU OŠ Musa Ćazim Ćatić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Mejoza, životinjska tkiva

Na prošlom času smo govorili o tjelesnim i spolnim ćelijama koje grade tijelo jednoćelijskog i višećelijskog organizma, zatim naučili nešto o ćelijskoj diobi mitozi koja obezbjeđuje rast i razvoj organizma. Danas ćemo kratko objasniti ćelijsku diobu mejozu i napraviti usporedbu između ćelijskih dioba mitoze i mejoze. Zatim, prepoznat ćemo životinjska tkiva; objasniti njihovu ulogu i na kraju, naučit ćemo razlikovati različite nivoe organizacije životinjskog organizma.