Televizija Bosne i Hercegovine (BHT1) počela je emitovanje novog ciklusa emisija Domaća zadaća – TV časovi za učenike viših razreda osnovne škole prema kurikulumima i nastavnim programima iz: matematike, fizike, hemije, biologije i geografije.

Domaća zadaća emitira se u dva termina, svaki radni dan od 15,10 i reprizno u jutarnjem terminu od 9 sati.

Sve propuštene časove i one aktuelne pogledajte na našem oficijelnom Youtube kanalu.

Ispod svakog videozapisa imaćete naziv profesora i kratak opis lekcije o kojoj se govori.

Danas su to:

GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Evropa – naziv i geografski položaj

Regionalna geografija, odnosno geografske regije Evrope su gradivo koje ćemo izučavati tokom sedmog razreda. U uvodnoj lekciji upoznajemo se sa nazivom i geografskim položajem ovog kontinenta.

FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Uvod u fiziku

Na prvom času fizike – novog predmeta koji ste dobili u sedmom razredu, upoznaćemo se sa fizikom i govoriti o prirodnim pojavama koje ćemo izučavati u fizici.

MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Skup brojeva (ponavljanje)

Kako bismo se pripremili za gradivo koje čeka da ga obradimo u 8. razredu, ponavit ćemo sve ono što ste radili tokom prethodne godine.

MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Stepeni i polinomi

Stepeni i polinomi su gradivo su koje ponavljamo na drugom času matematike.