INFORMATIKA

Čas održala: prof. Ajla Halilović

Lekcija za učenike 6-9 razreda

Naziv lekcije: micro:bit – II dio

Danas ćemo se ponovo bavimo programiranjem micro:bit-om u radnom okruženju https://makecode.microbit.org/. Programirajući srce, pisjetićemo se osnovnih elemenata programiranja koji su nam bitni da savladamo linijsku strukturu. A jedan od zadataka koji ćemo danas da uradimo je da micro:bit primjenimo u nastavi matematike.