INFORMATIKA

Čas održao: prof. Ajla Halilović

Lekcija za učenike od 6-9 razreda

Naziv lekcije: micro:bit

Na današnjem času informatike upoznat ćemo micro:bit, mali uređaj koji će nam pomoći da programiramo na zabavan način. Počet ćemo od dijelova i elemenata ovog mikro računara, a zatim upoznati radno okruženje, odnosno simulator koji ćemo na kraju iskoristiti da vidimo šta smo isprogramirali.