INFORMATIKA

Čas održala: Ajla Halilović

Lekcija za učenike 6-9. razreda

Naziv lekcije: Mjere opreza u online okruženju

U ovoj lekciji ćemo naučiti zašto su mjere opreza važne u online okruženju i šta možemo napraviti kako bismo zaštitili lične podatke na internetu.