Domaća zadaća specijal, na BHT1. Ova emisija prati nastavni plan i program iz fizike, matematike, biologije, hemije i geografije za učenike viših razreda osnovne škole.

U 12:30 pogledajte:

GEOGRAFIJA, 9r.
Lekcija: Faktori razvoja privrede u Bosni i Hercegovini
Čas održao: prof. Alen Ajanović, PU Richmond Park

Faktore koji utiču na razvoj privrede Bosne i Hercegovine možemo podijeliti na grupu prirodnih faktora koji su povezani sa fizičko-geografskim karakteristikama i grupu društvenih faktora koji su povezani sa društvenim karakteristikama države. Za razvoj privrede u BiH najznačajnija su četiri faktora: poljoprivredno tlo, rudna bogatstva, vode i šume. U ovoj lekciji govorimo o ovim i drugim važnim faktorima i granama važnih faktora koji utiču na razvoj privrede u BiH.

Profesor je za vas pripremio i online aktivnost – kviz. U video sadržaju su upute kako da pristupite linku. Sretno!

MATEMATIKA
Lekcija: Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva
Čas održala: prof. matematike Anja Krsmanović

Lekcija za 7. razred

HEMIJA
Lekcija: Ugljikohidrati
Čas održala: prof. Aida Kajević, JU Peta gimnazija

Lekcija za 9. razred

Ugljikohidrati ili šećeri su grupa organskih jedinjenja koja su važna za naš organizam. U ovu grupu jedinjenja spadaju još: proteini, vitamini i masti i ulja.
Naziv ugljikohidrati nastao je u 19. stoljeću. Iako su se svojstva i struktura uljikohidrata znatno mijenjala tokom godina, ovaj naziv uobičajen je i danas. Zovemo ih još i ugljeni hidrati ili saharidi, odnosno šećeri. Ove organske molekule su građene od atoma ugljika i vodika, najčešće u omjeru 2 : 1. Najjednostavniji ugljikohidrati sadrže tri ugljikova atoma, a mogu u svom sastavu imati i nekoliko hiljada atoma. Na osnovu broja ugljikovih atoma koje imaju u svom sastavu, ugljikohidrati se mogu se podijeliti na trioze, tetroze, pentoze, itd. Ugljikohidrate možemo podijelitii i na proste i složene. Koji su to prosti, a koji složeni ugljikohidrati i koje su njihove hemijske formule, u kojem obliku se nalaze u prirodi i puno korisnih informacija o šećerima, saznajte u ovoj lekciji.

BIOLOGIJA
Lekcija: Dinosaurusi – izumrli gmizavci
Čas održao: prof. Jasin Hodžić, PU Richmond Park

Lekcija za 7. razred

Profesor vas u ovoj lekciji vodi u šetnju sa dinosaurusima ‒ izumrlim gmizavcima. To su prahistorijske životinje koje se pojavile prije 240 miliona godina, a zadnje vrste dinosaurusa su šetale našom planetom prije oko 60 miliona godina. Nisu postojali samo dinosaurusi koji su se kretali zemljom, postojali su i ihtiosaurusi – njihovi rođaci koji su živjeli u morima, te pterosaurusi koji su imali mogućnost letenja. Sve o dinosaurusima i njihovim rođacima od kojih možda neki daleki žive i danas, saznajte u ovoj lekciji.

Profesor je za vas pripremio i kviz pitanja iz današnje lekcije: https://quizizz.com. U video sadržaju su upute kako da pristupite linku. Sretno!

Napomena:
Kviz možete igrati do 24. aprila 2020.