Domaća zadaća specijal, na BHT1. Ova emisija prati nastavni plan i program iz fizike, matematike, biologije, hemije i geografije za učenike viših razreda osnovne škole.

U 12:30 pogledajte:

GEOGRAFIJA
Lekcija: Centralna Evropa – Njemačka
Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 7. razreda

Nastavljamo putovanje Evropom. U ranijim lekcijama smo pričali smo o državama koje se nalaze na sjevernom dijelu našeg kontinenta, a danas govorimo o središnjem dijelu Evrope. U Centralnoj Evropi su smještene države za koje se sigurno čuli: Njemačka, Austrija, Češka, Mađarska i Slovačka. Putujemo u Njemačku, vjerovatno najznačajniju državu ove regije. Čak i ako mislite da znate sve o ovoj državi, bićete iznenađeni dodatnim zanimljivostima.

MATEMATIKA
Lekcija: Funkcije – eksterna matura
Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JO OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 9. razreda.

Zadaci.

BIOLOGIJA
Lekcija: Transportna i zaštitna uloga krvi
Čas održao: prof. Jasin Hodžić, PU Richmond Park

Lekcija za učenike 9. razreda

Danas nastavljamo sa temom krvotoka, a govorit ćemo o transportnoj i zaštitnoj ulozi krvi. Kao što smo naučili, krv je tečnost života, od nje zavisi mnogo procesa u našem tijelu. Svi znamo da se naša krv sastoji od dvije komponente. U prvu grupu spadaju uobličeni elementi krvi ili krvne ćelije (erotrociti, leukociti i trombociti) koji čine 45% krvi. Druga komponenta krvi je plazma, odnosno tečni dio krvi koji prenosi krv kroz sudove i čini 55% njenog sadržaja.
Ako do sada niste znali, saznat ćete da krv pored transportne ima i zaštitnu ulogu u našem organizmu i štiti ga od bakterija, virusa, raznih mikroba, itd. Očekuju vas i zanimljivosti o boji krvi, krvnim grupama, transfuziji i mnogo korisnih informacija o čudesnoj crvenoj tečnosti.
Profesor je za vas pripremio i kviz, o kojem više možete saznati u videu sadržaju.

FIZIKA
Lekcija: Rad, snaga i energija ‒ ponavljanje gradiva.
Čas održao: prof. fizike Jazid Bajrić

Lekcija za učenike 8. razreda.

Ponavljamo utvrđeno gradivo. Očekuje vas šest zadataka.

  1. Koliki rad obavimo kada na neko tijelo djelujemo silom od 250N i pri tome ga pokrenemo za 60cm?

A = ?
F = 250N
s = 60cm

  1. Koliki put pređe tijelo ako sila od 50N izvrši rad na njemu od 1kJ?

s = ?
F = 50N
A = 1kJ

  1. Naći snagu uređaja koji za 2 s podigne teret mase 5kg na visinu od 60cm? ( g=10m/ s2 )

P=?
t = 2s
m = 5kg

  1. Koliku kinetičku enegriju ima automobil čija je masa 2 t kada se kreće brzinom od 72/h?

Ek = ?
M = 2 000kg
v = 72/h

  1. Na kojoj visini se nalazi tijelo mase 10kg ako je njegova ako njegova potencijalna energija iznosi 250 J? ( g=10m/ s2 )

h =
m = 10
Ep = 250 J

  1. Čovjek je izvršio rad od 480 J za petinu minute. Koliku snagu je upotrijebio čovjek?

A = 480 J
t = 1/5
P = ?