Domaća zadaća specijal, na BHT1. Ova emisija prati nastavni plan i program iz fizike, matematike, biologije, hemije i geografije za učenike viših razreda osnovne škole.

U 12:30 pogledajte:

GEOGRAFIJA
Lekcija: Značaj voda i godišnja doba
Čas održao prof. Vedran Zubić

Lekcija za učenike 6. razreda.

Nastavljamo priču o vodama. Znamo da je voda najznačajnija stvar na planeti, a iz biologije smo naučili i da su prvi jednoćelijski organizmi nastali iz vode. U prošloj lekciji imali smo ideju da bi se naša planeta trebala zvati “Voda”, obzirom na činjenicu da 70% zemljine površine čini voda. Čak 2, 5 milijardi ljudi nema mogućnost normalnih higijenskih uslova, a 1, 1 milijardi ljudi nemaju dostupnu pitku vodu, zato trebamo cijeniti i čuvati čiste i pitke vode Bosne i Hercegovine. Voda nam koristi u agraru, stočarstvu, u industriji. Koristimo je u saobraćaju, turizmu. Ogroman potencijal vode je i u proizvodnji električne energije.
U ovoj lekciji govorimo o zemljinoj revoluciji – kretanju Zemlje oko Sunca i smjeni godišnjih doba, ali ćemo saznati i koliki je značaj vode, te kakvu korist ljudi uživaju zahvaljujući ovom prirodnom potencijalu.

MATEMATIKA
Lekcija: Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka
Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 6. razreda

Primjer 1.
Riješimo jednačinu.

BIOLOGIJA:
Lekcija: Gljive
čas održala: prof. Zumra Topuz-Agić, JU OŠ Musa Ćazim Ćatić

Lekcija za učenike 6. razreda

Danas se bavimo posebnim carstvom, a to je carstvo gljiva. Razmišljamo o ulozi gljiva u svakodnevnom životu. U ishrani čovjek koristi jestive gljive koje su izvor proteina i neka jela ne možemo zamisliti bez gljiva. Bavićemo se vrstama najpoznatijih jestivih, ali i otrovnih gljiva koje rastu na području Bosne i Hercegovine. Ovo carstvo obuhvata i mikroorganizme, kao što su kvasci i plijesan. Po broju vrsta gljive spadaju u najrasprostranjenije organizme na zemlji, a žive u simbiozi sa biljkama, životinjama, i drugim gljivama. Život gljiva zanimljiviji je nego što zapažamo okom. Pokušat ćemo se uvući u svijet gljiva i odgovoriti na neka od pitanja, kao što su: gdje žive, kako su građene, kako ih dijelimo i zašto su važne.

FIZIKA
Lekcija: Sferna ogledala
Čas održao: prof. fizike Jazid Bajrić

Lekcija za učenike 9. razreda

Nakon lekcije o ravnim ogledalima, na redu su sferna ogledala. Ravna ogledala su uglačane ravne površine koje potpuno odbijaju svu svjetlost koja na njih dolazi. Sferna ogledala predstavljaju također, uglačane dijelove ili dijelove sfernih površina, npr. kašika je sferno ogledalo. Udubljena ogledala zovu se konkavna, a ispupčena konveksna. Svako ogledalo ima svoje elemente i nastalo je od sfere ili neke druge zakrivljene površine. Danas se bavimo ogledalima čije su aktivne površine dijelovi kugle.