GEOGRAFIJA

Naziv lekcije: Karibi

Čas održao: dr. Boris Avdić

Lekcija za učenike 6-9. razreda

Ostrvska regija koja se nalazi u području Centralne Amerike, Karibi, tema su ovog časa Geografije. Ova regija zahvata čak preko 7.000 ostrva. Kakva su ta ostrva, koje su njihove prirodne odlike te odakle naziv „Karibi“?