GEOGRAFIJA

Naziv lekcije: Vremenske zone i ljetno računanje vremena

Čas održao: dr. Boris Avdić

Lekcija za učenike 6-9. razreda

Ovaj čas Geografije objašnjava zašto dan dijelimo na 24 sata, šta su to vremenske zone i na koji način su one utjecale na različite države te odakle potječe praksa ljetnog računanja vremena.