BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Zumra Topuz-Agić, JU OŠ Musa Ćazim Ćatić

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Korijen

Nastavljamo sa obradom ili proučavanjem biljnog organizma. Na prošlom času smo govorili o sjemenci, a naš današnji zadatak jeste da govorimo o biljnom organu korijen. Naučit ćemo koja je uloga korijena, građu korijena, oblike korijena i da vidimo koji značaj korijen ima za samu biljku i za čovjeka i za prirodu.