BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Zumra Topuz-Agić

Naziv lekcije: Mahovine

Lekcija za učenike 6. razreda

Na ovom času Biologije upoznat ćete se sa mahovinama, njihovim staništem, građom, načinima razmnožavanja, kako ih dijelimo te koji je njihov značaj za prirodu i čovjeka.