BIOLOGIJA
prof. Zumra Topuz-Agić, OŠ Musa Ćazim Ćatić

Lekcija: Priroda, građa i uloga biljaka

Lekcija za učenike 6. razreda

Do sada ste se kroz predmet moja okolina upoznali s različitim živim bićima i upoznali ste prirodu oko sebe, a kroz predmet priroda u petom ste razredu proučavali živa bića i okoliš.
Na prvom času biologije ćemo ponoviti ono što naučili tokom petog razreda – podsjetit ćemo se šta je priroda, govoriti o njenoj podjeli na živu i neživu, upoznati se i ponoviti osnovnom građom biljak i njihovim značajem za čovjeka.