BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Zumra Topuz-Agić, JU OŠ Musa Ćazim Ćatić

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Uvod u biologiju – biljna ćelija

Današnji zadatak je da se upoznamo sa biologijom kao naukom i da se naučimo nešto o biljnoj ćeliji. Opisat ćemo čime se sve bave biolozi i objasniti na primjerima zbog čega su biološka znanja važna u svakodnevnom životu. Nakon toga, naučit ćemo šta je to ćelija i kako da imenujemo osnovne dijelove ćelije.