BIOLOGIJA

Čas održala: Zumra Topuz-Agić, JU OŠ Musa Ćazim Ćatić

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Značaj biljaka i životinja za čovjeka – ponavljanje

Nastavljamo sa ponavljanjem gradiva iz prirode koje ste učili u petom razredu ‒ sumiramo ulogu i značaj biljaka i životinja za čovjeka. Podsjetit ćemo se kako razlikovati određene vrste biljaka i životinja, zatim na koji način zaštititi ugrožene vrste na području Bosne i Hercegovine, a potom kako razlikovati otrovne vrste i u kojoj mjeri su opasne za čovjeka.