MATEMATIKA

Lekcija: Brojevni izrazi sa promjenjivim

Čas održala: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 6. razreda

Zadaci.

  1. Izračunati a•b•c ako je a=5/6, b= 0, 8 i c=11/5
  2. Izračunati 3a+4b ako je a=3/4i b=5/7
  3. Izračunati numeričku vrijednost izraza (11/3+a-b):aako je a=28/37i b=35/111
  4. Izračunati numeričke vrijednosti izraza

A=(2/5+1,6):0,5-0,2• 5/4=

B=2/5+1,6:0,5-0,2•5/4=

C=(2/5+1,6:0,5-0,2)•5/4=, pa ih uporedi

A=(2/5+1,6):0,5-0,2•5/4=

B=2/5+1,6:0,5-0,2•5/4=

C=(2/5+1,6:0,5-0,2)•5/4=