MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Djeljivost brojevima 2, 3, 6, 9

Na današnjem času Matematike ćemo kroz naučiti pravila djeljivosti brojevima 2, 3, 6, 9 i primijeniti ih na zadacima.

Zadaci.

  1. Provjeri djeljivost broja 156738 sa brojevima 2, 3, 6, 9.
  2. Da li je proizvod 563 • 2781 djeljiv sa 9?
  3. Da li je zbir (78522 + 3815) djeljiv sa 2?